Coaching

Betere resultaten en meer werkplezier
Je bent druk met het ad hoc oplossen van problemen. Medewerkers en collega’s vinden het moeilijk om het werk goed te organiseren. De koppeling tussen organisatiedoelen en de dagelijkse gang van zaken ontbreekt. Resultaten blijven achter.

Allemaal zaken die vragen om een structurele oplossing. Een oplossing die zorgt dat iedereen zelf in staat is het werk te organiseren, keuzes te maken en problemen op te lossen. Een oplossing die ervoor zorgt dat jij je kan richten op het ontwikkelen van je team en de organisatie richting de toekomst.

Je hoeft dit niet alleen te doen. Met mijn hulp ontwikkel je jezelf én je team, en dat leidt tot betere resultaten en meer werkplezier.

Teamcoaching

In een team dat goed functioneert heeft iedereen helder wat de doelen en zijn en hoe verschillende activiteiten en mensen bijdragen aan het realiseren van die doelen. Enerzijds gaat dit om echt goede gesprekken met elkaar, doorvragen, feedback geven en conflicten durven aangaan. Anderzijds gaat het om het vertalen van de doelen naar de dagelijkse praktijk van het werk.

5 Spices Consulting besteedt aandacht aan de zachte kant van teamontwikkeling en samenwerking, en aan de harde kant zoals doelen, resultaten en structuur. Het team krijgt hierdoor focus en ontwikkelt vertrouwen om zelfstandig vraagstukken op te lossen.
Jij als leidinggevende krijgt hierdoor tijd om bezig te zijn met de omgeving van het team en de organisatie. Jij organiseert de randvoorwaarden en ontwikkeling.

De effectiviteit van jou en je team neemt toe en dat leidt tot betere resultaten en meer werkplezier.

Individuele coaching

Samen met mij aan persoonlijke ontwikkeldoelen werken. Daarvoor bied ik individuele coaching en begeleiding aan leidinggevenden, manager en directieleden. Dit kan zijn binnen de context van een verandertraject en daarbuiten.

Een coachingtraject start altijd met een uitgebreide intake, waarna we de ontwikkeldoelen vaststellen. Vervolgens vinden periodiek de begeleidingssessies plaats.

Verandercoach

Als verandercoach begeleid ik directeuren, leidinggevenden en projectleiders die een verandering tot stand willen brengen samen met collega’s en medewerkers. Met ruim 20 jaar werkervaring in organisatieadvies, training en coaching help ik je bewuste keuzes maken en ondersteun ik bij de implementatie.