Effectief samenwerken

Kerntaak en doelstellingen

Veel teams waarmee ik werk, weten heel goed wat hun kerntaak is en wat ze willen bereiken. Maar als ik dan meekijk en luister bij hun gezamenlijke momenten tijdens het teamoverleg, zie ik in dat overleg eigenlijk niet veel terug van die kerntaak en doelstellingen.

Het teamoverleg

Veelal wordt in het teamoverleg de tijd genomen elkaar bij te praten over de afgelopen periode (inclusief het weekend), worden zaken ingebracht ter besluitvorming zonder dat de overige deelnemers vooraf goed geïnformeerd zijn (en dus wordt besluitvorming vaak doorgeschoven) en worden acties en afspraken nauwelijks genoteerd en nog minder vaak opgevolgd. En dan heb ik het nog niet eens over deelnemers die te laat komen of eerder weggaan, die tussendoor andere dingen doen en die onvoorbereid het overleg bijwonen.

Structuur aanbrengen

Een aantal zaken die ik beschrijf hebben te maken met het aanbrengen van structuur en de vertaling van kerntaken en doelstellingen naar onderwerpen op de agenda van het overleg. Dit is vaak de eerste stap en eerlijk gezegd niet de moeilijkste stap.

Agenda, planning en voorbereiding

Een agenda opstellen en afspraken maken over het overleg lukt vrijwel alle teams. Het goed voorbereiden van een overleg, op tijd de laatste stand van zaken verzamelen van waar het team is ten opzichte van doelstellingen en projecten en dit goed met elkaar doornemen en komen tot vervolgacties is veel lastiger. Dan raken we de overlegcultuur.

Samen veranderen

Voor het veranderen van de overlegcultuur is vaak begeleiding nodig: iemand die het team coacht, begeleidt en bijstuurt. En omdat het vaak om een ingeslepen gewoonte gaat, is het niet iets wat na drie keer bijsturen voorgoed veranderd is. Het vraagt om een langere adem. Maar het effect is er ook naar: meer focus, een beter zicht op wat je met elkaar te doen hebt om de resultaten te bereiken en wat daarin je eigen bijdrage is en uiteindelijk meer onderlinge verbinding en betrokkenheid wat leidt tot meer werkplezier!

Meer focus en structuur nodig?

Heb jij met jouw team behoefte aan meer focus en structuur in je overleg? En wil je eens sparren over wat er mogelijk is onder begeleiding van een ervaren coach? Neem dan contact met me op om vrijblijvend te verkennen wat er mogelijk is.

Vragen en/of opmerkingen?

Ik hoor graag van je!
Stuur mij een bericht via onderstaand formulier en ik neem contact met je op.