Leren binnen opleidingsteams

Aanpak voor onderwijsvernieuwing

Onlangs kreeg ik via Theo Lefferts een artikel onder ogen over het belang van een gemeenschappelijk professional frame om als opleidingsteam samen te werken aan curriculum, kwaliteit, innovatie en andere taken. Het artikel bevestigt onze aanpak voor onderwijsvernieuwing bij het team Bouw, Verf en Applicatietechnieken van Deltion College.

Ontwikkeling staat centraal

We zijn gestart vanuit de opgave om het bestaande onderwijs van deze teams zodanig te vernieuwen dat studenten en cursisten meer keuzevrijheid, flexibiliteit, maatwerk en differentiatie hebben. Daarmee staat de ontwikkeling van studenten en cursisten centraal. De te ontwikkelen onderwijsvorm is niet in detail vooraf bepaald, maar we hebben ruimte gegeven om samen naar de vorm te gaan zoeken.

Praktische visie op leren en onderwijs

Het team is gaan nadenken over wat belangrijk is bij het opleiden van studenten. Wat wil je echt anders doen bij het opleiden, en wat is voor de toekomst belangrijk bij het opleiden van studenten? Dit heeft geleid tot een geheel eigen praktische visie op leren en onderwijs.

In termen van het genoemde artikel: een professional frame, waarmee we gezamenlijk aan de slag zijn gegaan om de gewenste onderwijsvernieuwing vorm te geven. Steeds toetsend of we nog op de goede weg zitten, of dat hetgeen we geformuleerd hadden nog passend is. Een prachtig traject waarin we onderweg gezamenlijk leren en ontwikkelen en tegelijkertijd werken aan een inspirerende opgave. En dat alles binnen de (on)mogelijkheden van thuiswerken.

Samen leren en ontwikkelen

Ik kom graag in contact met andere opleidingsteams in het mbo of hbo die voor een gezamenlijke opgave staan en samen willen leren en ontwikkelen. Wat gaat goed? En wat kan beter? Wat zijn de Lessons Learned?

Vragen en/of opmerkingen?

Ik hoor graag van je!
Stuur mij een bericht via onderstaand formulier en ik neem contact met je op.