BeComm Saxion

Het project BeComm betrof de herinrichting van communicatiefunctie binnen Saxion: van decentrale communicatiemedewerkers naar marktgerichte multidisciplinaire communicatieteams. In dit project was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de organisatie, het inrichten van het functiegebouw, het herplaatsingsproces en de nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Het resultaat? Alle medewerkers met communicatiefunctie zijn herplaatst in nieuwgevormde communicatieteams. Hierdoor kan meer worden samengewerkt en gewerkt worden aan gezamenlijke marktbewerking, individuele specialisatie en het vergroten van professionaliteit.