FastSwitch

Implementatie van nieuwe strategische koers om versnelde omscholingstrajecten mogelijk te maken. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de samenwerkingsverbanden om te komen tot deze versnelde omscholingstrajecten. Specifiek gaat het om het bij elkaar brengen van switchers, werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in de regio en ervoor zorgen dat drempels richting een versnelde omscholing en werkplek worden weggenomen.

Het resultaat? Twee omscholingstrajecten zijn van start gegaan en een drietal omscholingstrajecten zaten nog in de pijplijn. Daarnaast de marketingcommunicatie opgezet voor alle omscholingstrajecten onder de vlag van FastSwitch. En tot slot ook de samenwerking opgezet, zodat financiering voor dit type trajecten goed verloopt.