Noaberkracht

Om tot het resultaat van een dynamisch team met structuur en strategie te komen is er eerst een herijking nodig van de huidige situatie. Het team had behoefte aan meer structuur en overzicht, nauwere onderlinge samenwerking en meer strategisch adviseren naar bestuur en management toe. Door een intensief traject in te gaan samen met het team en een marketingcommunicatie adviseur (Frisse Blik) hebben we zowel de kaders kunnen vaststellen waaronder visie, ambitie en doelstellingen als de samenwerking kunnen verstevigen waaronder het bespreekbaar maken van feedback geven en verdere ontwikkeling om te blijven anticiperen op de interne klant en de markt.

Het resultaat? Het team heeft een visie op communicatie en een heldere ambitie met concrete doelstellingen. Er ligt een duidelijk plan van aanpak om de ambitie daadwerkelijk te bereiken en kunnen succes en groei meten. Het team weet hoe ze de vraagstukken samen kunnen oppakken en wat zij aan elkaar hebben en wanneer. Onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt en het plezier is duidelijk aanwezig in het team.